Vatrogasne usluge u Križevcima

Javna vatrogasna postrojba Grada Križevaca

Adresa
Franje Račkoga 18, Križevci
Radno vrijeme
Servis vatrogasnih aparata: pon-pet: 7:30-15h
Više informacija