Županijska palača

    Nekad djelo profane arhitekture iz 18. stoljeća danas je sjedište gradske uprave. Nalazi se na glavnoj gradskoj prometnici i ističe se sa velikim balkonom i povišenim mansardnim krovištem.
    Adresa
    Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, Križevci

    Lokacija