Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci

Adresa
Milislava Demerca 8, Križevci

Lokacija