Crkva Sv. Save

    Nalazi se u malom parku na Trgu Ivana Mažuranića, ispred zgrade Hrvatskog doma.
    Adresa
    Trg Antuna Mažuranića, Križevci

    Lokacija