Crkva Sv. Križa

    Jedna od najstarijih sačuvanih zgrada u gradu, nalazi se na uglu ulice Mojsija Baltića i Trga bana Lackovića.

    Lokacija